Адаптирани филмови прожекции, театрални работилници и други